О Т Ч Е Т за постъпилите през 2014 год. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен

2372