Най-често срещани въпроси и отговори

ВЪПРОС

ОТГОВОР

I. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия ТУК

II. Как мога да заявя електронна административна услуга

 1. Изберете услугата от ТУК
 2. Отворете избраната услуга и изтеглете заявлението от връзката в секция "Образци на документи"
 3. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 4. Отворете формата с Adobe Reader.
 5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 6. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 8. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 9. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 10. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите, като прикачен файл чрез Система за сигурно електронно връчване към Общинска администрация или натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми и следвайте инструкциите от там.

III. Как мога да проверя колко данъци дължа?

 

Може да проверите задълженията си, използвайки  ПРОВЕРКА И ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

към Дирекция „Местни данъци и такси“ на страницата на Община Плевен. За целта е необходимо да притежавате едно от следните средства за идентификация:

- ПИК на НАП;

- Цифров сертификат (електронен подпис);

- ЕГН, Входящ документ № и Дата на документ, депозиран в Дирекция "Приходи от местни данъци и такси".

IV. Как мога да си платя данъците към Община Плевен?

 

- Чрез банков превод по БАНКОВАТА СМЕТКА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН;

- По електронен път с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал;

- На касите в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ на адрес: гр. Плевен, ул. „П.Р. Славейков“ №21 в брой и с банкова карта (ПОС терминал);

- На касите на EasyPay в страната;

- Чрез пощенски запис в ТП „Български пощи” ЕАД.

V. Къде са публикувани банковите сметки на община Плевен?

Информацията е достъпна на следния линк: БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН